Pilihan cukai tambah nilai saham

Walau bagaimanapun, dalam apa jua keadaan, ini mungkin sebenarnya "dimaksudkan" atau "dijangka" untuk diteruskan, kini telah diselesaikan bahawa mereka harus diperlakukan sedemikian. Apabila takrif "cukai langsung" dibaca dengan s. Daerah Coquitlam berpendapat bahawa: Di bawah perjanjian pungutan cukai, CRA mengumpul dan menyerahkan kepada wilayah:Oleh itu, ia dianggap bertentangan dengan kuasa insurans pengangguran persekutuan di bawah s. Persoalan sama ada cukai langsung atau tidak langsung tidak boleh bergantung pada peristiwa-peristiwa khas yang mungkin berbeza-beza dalam kes tertentu; tetapi aturan umum yang terbaik adalah untuk melihat kepada masa pembayaran; dan jika pada masa kejadian tertinggi tidak dapat dipastikan, maka, sebagaimana yang kelihatan kepada Keahlian mereka, ia tidak boleh, dalam pandangan ini, dipanggil cukai langsung dalam arti [s.Memandangkan Mahkamah Agung Kanada memutuskan di Lawson v. Interior Pohon Buah dan Sayuran Diraja Arah, cukai dipegang untuk terdiri daripada ciri-ciri berikut: Agar cukai dikenakan secara sah, ia mesti memenuhi keperluan s. Major J dicatatkan dalam Re Eurig Estate: Peruntukan ini menyatakan prinsip tidak ada cukai tanpa perwakilan, dengan menghendaki apa-apa rang undang-undang yang mengenakan cukai yang berasal dari badan perundangan.


Peguam Negara untuk Saskatchewan dalam kata-kata ini: Berhubung dengan komoditi dalam perdagangan, saya mengambil ini untuk berbohong dalam konsep ekonomi yang dipersetujui oleh tuduhan yang jatuh ke dalam kategori item yang terkumpul: Jika cukai itu berkaitan atau boleh dikaitkan secara langsung atau tidak langsung, satu unit komoditi atau harganya, yang dikenakan apabila komoditi itu sedang dalam proses pembuatan atau dipasarkan, maka cukai cenderung berpaut sebagai beban kepada unit atau transaksi yang dikemukakan kepada pasar.

Sekiranya cukai berkaitan atau boleh dikaitkan, secara langsung atau tidak langsung, kepada unit komoditi atau harganya, yang dikenakan apabila komoditi itu sedang dibuat atau dipasarkan, maka cukai cenderung berpaut sebagai beban kepada unit atau transaksi dibentangkan ke pasaran. British Columbia Hidro dan Kuasa Kuasa, SCC mengisytiharkan bahawa levi kerajaan akan dikenakan cukai dan bahan jika ia "tidak berkaitan dengan apa-apa bentuk skim pengawalseliaan.Tanya sama ada cukai langsung atau tidak langsung tidak boleh bergantung kepada orang-orang istimewa peristiwa-peristiwa yang mungkin berbeza-beza dalam kes-kes tertentu, tetapi aturan umum yang terbaik adalah untuk melihat pada masa pembayaran dan jika pada masa kejadian yang tertinggi tidak pasti, maka, sebagaimana yang dilihat oleh Ketuanan mereka, tidak boleh, dalam pandangan ini, yang dipanggil cukai langsung dalam arti [s. Pilihan cukai tambah nilai saham Jeneral untuk Saskatchewan dalam kata-kata ini: Setiap orang atau entiti diwakili oleh satu titik dalam graf, dan gabungan antara orang dan kawan-kawan dan kepentingannya membentuk berbilion-bilion perhubungan antara titik-titik. Mewakili diri anda dengan identiti sahih dalam talian menggalakkan anda untuk berkelakuan dengan norma yang sama yang memupuk kepercayaan dan penghormatan dalam kehidupan harian anda di luar talian. Sebaliknya, ia melarang bukan sahaja Senat, opsyen percukaian tambah nilai saham, tetapi juga mana-mana badan lain selain badan perundangan yang dipilih secara langsung, daripada mengenakan cukai dengan sendirinya. Di bawah perjanjian kutipan cukai, CRA mengumpul dan mengirimkan kepada provinsi:

Prinsip animasi ialah hanya badan perundangan yang boleh mengenakan cukai baru ab initio. Dalam keadaan sedemikian, pihak berkuasa yang diwakilkan tidak digunakan untuk mengenakan cukai sepenuhnya, tetapi hanya untuk mengenakan cukai yang telah diluluskan oleh badan perundangan. Prinsip demokrasi diawalan dengan dua cara. Pertama, undang-undang secara nyata mewakilkan pengenaan cukai mesti diluluskan oleh badan perundangan. Kedua, kerajaan menggubal undang-undang yang mewakilkan akhirnya akan bertanggungjawab kepada pemilih pada pilihan raya umum akan datang.

British Columbia Hidro dan Kuasa Kuasa, SCC mengisytiharkan bahawa levi kerajaan akan dikenakan cukai dan bahan jika ia "tidak berkaitan dengan apa-apa bentuk skim pengawalseliaan." Peguam Negara Kanada, rangka kerja Westbank adalah berkelayakan untuk menghendaki "hubungan antara caj dan skim itu sendiri. Kanada Peguam Negara, skim pembiayaan untuk insurans pekerjaan yang bertujuan untuk membiayai diri bukan menghasilkan lebihan ketara yang tidak digunakan untuk mengurangkan premium EI mengikut undang-undang.

opsyen percukaian tambah nilai saham

Tafsiran saya s. Sebaliknya, ia melarang bukan sahaja Senat, tetapi juga mana-mana badan lain selain badan perundangan yang dipilih secara langsung, daripada mengenakan cukai dengan sendirinya. Ontario Peguam Negara, dan beliau selanjutnya menyatakan: Perwakilan pengenaan cukai adalah perlembagaan jika bahasa yang jelas dan tidak jelas digunakan dalam membuat delegasi.


opsyen percukaian tambah nilai saham